ROBIN LINDQVIST

Blue birdsong black

20.10. – 11.11.2012

Näyttely “Blue Birdsong Black” esittelee Robin Lindqvistin uusia maalauksia.


Näyttelyyn taiteilja on koonnut sarjan viiva-maalauksia, jotka sijoittuvat piirtämisen ja maalauksen välille. Monokromi-maalaus ja sen vaihtuvat asemat taiteen historiassa ovat olleet lähtökohtana Linqvistin kiinnostukseen tutkia viivaa ja väriä. Maalaukset on yksinkertaistettu näihin kahteen elementtiin, jotta kunkin teoksen pohjalla olevat ajatukset tulisivat esille mahdollisimman selkeästi. Kuvallisen tilan sekä fyysisen maalauksen välinen suhde on toistuva teema Lindqvistin maalauksissa. Kuten rinnakkaiset maailmankaikkeudet ovat myös kuvitteellinen tila ja todellinen pinta rinnakkain. Toinen niistä on todellisuutta ja toinen fiktiota. Yhdessä ne muodostavat pinnan, jossa taiteilijan ideat voivat toteutua.

 

Robin Lindqvist on syntynyt Ruotsissa 1979. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2011 ja asuu sekä työskentelee Helsingissä.

 

Galleria Huudon rinnakkaisena näyttelynä on galleria Lindqvistin näyttely “Black Birdsong Blue” Galleria Huutossa, Laivurinkatu 43, Helsinki.

 

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto.

 

 

 

Utställningen ”Blue Birdsong Black” visar nya målningar av Robin Lindqvist.

 

Inför utställningen har konstnären sammanställt en serie linje-målningar, arbeten som balanserar mellan teckning och måleri. Det monokroma måleriet, och dess olika positioner i konsthistorien, har tjänstgjort som en lös utgångspunkt för konstnärens egna undersökningar av linjen och färgen. Målningarna har skalats ner till dessa två grundelement i syfte att lyfta fram ideerna. Relationen mellan bildrummet och målningens faktiska yta är återkommande teman i Lindqvists måleri. Det fiktiva- och det fysiska rummet existerar jämsides med varandra, så som parallella universum. Ett av universumen är fakta, ett annat är fiktion. Tillsammans tillhandahåller de en plats for konstnärens idéer att manifestera sig.

Robin Lindqvist föddes 1979 i Sverige. Sedan 2006 lever och arbetar han i Helsingfors. År 2011 erhöll han sin magister-examen vid Bildkonstakademin.

 

Utställningen löper parallellt med Lindqvists utställning ”Black Birdsong Blue” på Galleri Huuto, Laivurinkatu 43, Helsingfors.

 

Utställningen stöds av Finska kulturfonen.

 

 

The exhibition “Blue Birdsong Black” shows recent paintings by Robin Lindqvist.

 

For the exhibition the artist has compiled a series of line-paintings, works balancing between drawing and painting. The monochrome painting, and its various positions in art-history, has served as a loose starting point for the artists own investigations of line and color. The paintings have been stripped down to these two fundamentals in order to clarify the ideas. The relation between pictorial space and the physicality of the painting is a reoccurring theme in Lindqvists works. Like parallel universes the imaginary space and the actual surface coexist. One of them is fiction. One of them is fact. And together they provide a place for the artists ideas to manifest.  

 

Robin Lindqvist was born 1979 in Sweden. Since 2006 he is living and working in Helsinki. In 2011 he received his MFA from the Finnish Academy of Fine Arts.

 

The exhibition at Gallery Bergman runs parallel to Lindqvists exhibition “Black Birdsong Blue” at Gallery Huuto, Laivurinkatu 43, Helsinki.

 

The exhibition is supported by the Finnish Cultural Foundation.