IDA KOITILA

Snowballeffects

 

"Hundreds of letters"

 

Vaaleat puulistat kehystävät vierekkäin roikkuvia valkoisia suorakulmaisia paperiarkkeja. Aluksi näkyy vain valkoinen, mykkä pinta. Hitaasti erotamme jotain tuttua tasaisesta näenäisesti yksivärisestä neliöstä. Kirjain, muoto. Epätoivottu väri keskellä valkoista. Pehmeä paperimassa on muuntunut palaksi puristetettua betonia. Harmaa neliö, jossa väärinasetettuja tavuja. Epäonnistunut viesti, jossa kirjaimet ovat puristuneet rikki ja levitetty väliaikaiseksi kuvaksi.

Yhdistämällä objekteja ja tuomalla yhteen eri materiaaleja Ida Koitila luo uusia luovia konteksteja. Näyttelyssään Galleri Bergmanilla hän esittää kokoelman pallomaisia veistoksia kynttilävahasta. Installaation nimi Candles in Snow korostaa materiaalin ja kielellisten käsitteiden yhteispelin tärkeyttä, yhdessä nämä luovat paradoksaalisia kokonaisuuksia.

99 vuotta on tullut kuluneeksi siitä, että venäläinen taiteilija Kazimir Malevitsh asetti perustan Suprematismin taidesuuntaukselle. Malevich julisti, että kielen ja kielen tukemien objektien välillä ei ole muuta kuin tyhjyys. Ne kielelliset viestiketjut, jotka onnistuvat ylittämään tämän aution tontin ovat merkitykseltään vähäisiä sille kokemukselle joka kumpuaa koruttomasta objektista.
Tätä seuraa lähes sata vuotta abstraktin taiteen liikkeitä, jotka variaatiolla loppujen lopuksi päätyvät samaan väittämään.
Näyttelyssä Snowballeffect abstrakti etsii alkuperäänsä.


Ida Koitila valmistui kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Berliinissä.

 

 

"Lost link"


Inramade av ljusa lister i trä, hänger vita rektangulära pappersark sida vid sida. Till en början syns bara en vit, stum yta. Så sakterliga urskiljer vi något bekant i den plana, till synes enfärgade kvadraten. En bokstav, en form. En ovälkommen bit färg mitt i det vita. Den mjuka pappersmassan tycks vara förvandlad till en bit pressad betong. En grå fyrkant med felplacerade stavelser i. Ett misslyckat meddelande, där bokstäver kramats sönder och smetats ut till en provisorisk bild.

Genom att kombinera objekt och föra samman olika material skapar Ida Koitila nya kreativa sammanhang. I sin utställning på Galleri Bergman ställer hon ut en samling klotformade skulpturer i stearin. Titeln på installationen, Candles in Snow betonar vikten av samspelet mellan material och språkliga begrepp som tillsammans skapar paradoxala enheter.

99 år har passerat sen den ryska konstnären Kazimir Malevich satte grundstenen för sin konströrelse Suprematism. Malevich proklamerade att det inte finns annat än tomrum mellan språket och de objekt vilka orden är där för att backa upp. Eventuella lingvistiska trådar som lyckas korsa denna ödetomt är av ringa betydelse för den upplevelse som springer ur ett okonstlat ting. Efter detta följer nästan hundra år av abstrakta rörelser som med variation sist och slutligen hävdar precis samma sak. I utställlningen Snowballeffects söker det abstrakta sitt ursprung.


Ida Koitila tog examen från Bildkonstakademien 2011. Hon är verksam i både Helsingfors och Berlin, där hon för tillfället är bosatt.

 

 

"To whom it might concern"

 

Mounted in bright wooden frames, white rectangular sheets of paper are lined up side by side. At first glance there´s only a white dumb surface. Slowly we discern something familiar in the flat, seemingly plain square. A letter, a shape. An unwelcome piece of color amids the white. The soft pulp seems to transform into a piece of hard concrete. A gray square with misplaced syllables in. A failed message, in which letters are wrung apart and smeared out into a provisional image.

By combining objects and different materials, Ida Koitila creates new creative contexts. In her exhibition at Galleri Bergman she exhibits a collection of spherical sculptures in candle wax. The title of the installation, Candles in Snow emphasizes the importance of interaction between materials and linguistic concepts that together create paradoxical entities.


99 years have passed since the Russian artist Kazimir Malevich put the foundation stone for his art movement Suprematism. Malevich proclaimed that there is nothing else then a void between language and objects. Any linguistic thread that manages to cross this vacant lot is of little importance to the experience that runs from a pure thing. This is followed by nearly a century of abstract movements that claim the same thing in variations. In the exhibition Snowball Effects the abstract seeks its origin.


Ida Koitila graduated from Kuvataideakatemia 2011. She lives and works in Helsinki and Berlin.

 

 

"Late response"

 

 

Installation view

 

 

"Candles in snow"

 

 

Installation view