Anna Karlkvist

 

 

Anna Karlkvist is working with painting and her expression is closely
related to one of the dreamworld. Her images are scenes performed with a peculiar accuracy where the time and consideration are leaving its marks.
She has for this exhibition choosed to have a small introduction text of Ingmar Bergman taken from his movie The wolf hour to illustrate the atmosphere which she is striving for in her paintings.

 

 

Anna Karlkvist jobbar med måleri och hennes uttryck ligger nära drömvärldens. Hennes bilder är scener utförda med en säregen precision där tiden och betraktandet lämnar spår. Hon har för den här utställningen valt en kort text av Ingmar Bergman från hans film Vargtimmen för att illustrera den stämning som hon eftersträvar i sina bilder.

 


"vargtimmen är timmen mellan natt och gryning,
det är timmen då de flesta människor dör,
då sömnen är djupast, då drömmarna är verkligast.
Det är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest,
då spöken och demoner är mäktigast.
Vargtimmen är också den timme då de flesta barn föds."

 

Anna Karlkvist is educate at the Academy of Fine Arts in Helsinki and
lives and works in Stockholm.

Anna Karlkvist är utbildad vid Bildkonstakademin i Helsingfors och är
numera bosatt och verksam i Stockholm.