Hanne Granberg

Photography


Kaksi kuvaa umpimielisyydestä ja muita kuvia /
Two Pictures of Mental Reservation and Other Pictures

 

Pyrkimykseni on arjen yksityiskohtien kautta kuvata ajankulua ja elämän hallitsemattomuutta ilman nostalgiaa tai liikaa maalauksellisuutta.